Dịch vụ hoàn thuế

Dịch vụ hoàn thuế hiện nay đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng rộng rãi trong công việc sản xuất kinh doanh. Nó giúp hỗ trợ một khoản tài chính và thúc đẩy quá trình mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến với Đại Thịnh Phát, bạn sẽ được hỗ trợ toàn bộ thủ tục, quy trình trong việc hoàn thuế.

Ý nghĩa của việc hoàn thuế đối với doanh nghiệp

 • Tạo điều kiện tài chính cho các doanh nghiệp khi gặp khó khăn.
 • Tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.
 • Thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ thông qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.

Điều kiện để hoàn thuế

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và theo mã số đăng ký doanh nghiệp
 • Có con dấu theo đúng với quy định pháp luật
 • Được cấp giấy phép kinh doanh theo đúng với quy định của pháp luật
 • Lập và lưu giữ chứng từ và sổ kế toán theo đúng quy định của pháp luật

Nội dung dịch vụ hoàn thuế GTGT chi tiết cho doanh nghiệp

1 – Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT

 • Tiếp cận tờ khai thuế GTGT hàng tháng và các thông tin/hồ sơ liên quan đến công việc hoàn thuế GTGT
 • Kiểm tra tổng thể hồ sơ/ chứng từ và xác định số thuế được hoàn của doanh nghiệp
 • Lập bộ hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của Pháp luật và Luật thuế GTGT
 • Nộp hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp tới cơ quan thuế
 • Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế để cung cấp bổ sung những hồ sơ/chứng từ cần thiết khi cơ quan thuế yêu cầu

2 – Kiểm tra và hoàn thiện những hồ sơ/chứng từ để phục vụ giải trình khi hoàn thuế GTGT

 • Kiểm tra lại toàn bộ tờ khai thuế GTGT hàng tháng của doanh nghiệp
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống hóa đơn đầu vào/đầu ra đối chiếu với tờ khai
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống Hợp đồng kinh tế đầu vào đầu ra ứng với hệ thống hóa đơn đầu vào, đầu ra
 • Kiểm tra toàn bộ các chứng từ ngân hàng đặc biệt là đối với các hóa đơn >20.000.000đ
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế
 • Kiểm tra các chứng từ khác nếu có
 • Hoàn thiện hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế

3 – Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT

 • Giải trình các số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • Điều chỉnh những sai sót về số liệu (nếu có) khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế yêu cầu
 • Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu (nếu có) từ cơ quan thuế trong việc hoàn thuế GTGT
 • Cùng doanh nghiệp nhận Biên bản kiểm tra thủ tục hoàn thuế trong việc hoàn thuế GTGT
 • Nhận quyết định được hoàn thuế GTGT từ cơ quan thuế theo quy định của Pháp luật
 • Kiểm tra Kho bạc chuyển tiền thuế được hoàn về tài khoản của doanh nghiệp có đúng với số tiền theo quyết định được hoàn của cơ quan thuế