Dịch vụ Đại Lý Thuế

Dịch vụ đại lý thuế là đơn vị được ủy quyền hợp pháp thay mặt doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các hoạt động thủ tục về thuế kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại thuế, làm việc với cơ quan thuế thay cho người nộp thuế.

Khi sử dụng dịch vụ đại lý thuế của chúng tôi Quý khách hàng không cần phải ký tên trên hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế, các văn bản gửi cho cơ quan thuế, các biên bản làm việc với cơ quan thuế.

Đối tượng sử dụng dịch vụ đại lý thuế: có thể là doanh nghiệp hoặc cá nhân

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đại lý thuế để:

 • Đăng ký khai thuế
 • Khai thuế theo tháng, quý, năm
 • Báo cáo thuế
 • Quyết toán thuế
 • Làm thủ tục hoàn thuế
 • Nộp báo cáo thuế
 • Nộp thuế
 • Giải trình và làm việc với cơ quan thuế, khiếu nại thuế

Cá nhân sử dụng dịch vụ đại lý thuế để:

 • Đăng ký mã số thuế
 • Khai thuế thu nhập cá nhân
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Làm thủ tục xin hoàn thuế TNCN
 • Nộp báo cáo thuế
 • Nộp thuế TNCN
 • Giải trình và làm việc với cơ quan thuế