THỦ TỤC HỦY HÓA ĐƠN GIẤY CHUYỂN SANG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử, đã có rất nhiều Doanh nghiệp chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử bởi những lợi ích của hóa đơn điện tử mang lại, và cũng là do yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử của Chi cục thuế.
Nhưng, khi chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, bạn sẽ hủy hóa đơn giấy. Vậy thủ tục hủy hóa đơn giấy là gì? Hồ sơ thế nào?Trong bài viết này Đại Thịnh Phát sẽ hướng dẫn bạn nhé.
Hồ sơ hủy hóa đơn:
– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ kinh doanh,cá nhân kinh doanh;
– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy ( từ số …. đến số …. hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
– Biên bản hủy hóa đơn;
– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại , ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số … đến số…, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy ( mẫu số TB03 /AC – Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)  => cái này làm trên phần mềm HTKK nhé các bạn.
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu lại tại tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng thông báo hủy hóa đơn được lập thành (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.( làm trên HTKK , kết xuất xml và nộp qua trang thuế điện tử cho Chi cục thuế).
Lưu ý: có vài chi cục yêu cầu kế toán mang quyển hóa đơn cần hủy lên cắt góc trực tiếp tại Chi cục thuế, các bạn phải mang lên theo yêu cầu của Chi cục thuế nhé.
Lợi ích khi mua hóa đơn điện tử tại Dịch Vụ Kế toán Đại Thịnh Phát:
– Miễn phí thiết kế mẫu hóa đơn
– Miễn phí làm hồ sơ thủ tục phát hành hóa đơn
– Miễn phí hổ trợ sử dụng hóa đơn
– Hỗ trợ tư vấn về hóa đơn, và cả về công tác kế toán, thuế tại Doanh nghiệp.