THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH NỘP THUẾ VÀ NỘP TỜ KHAI THUẾ CHO THUÊ TÀI SẢN CÁ NHÂN 2023

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG!

Đầu tiên, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ-KẾ TOÁN ĐẠI THỊNH PHÁT xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

 Nhằm giúp quý doanh nghiệp nắm được các quy định và thực hiện đầy đủ về hồ sơ kê khai cá nhân cho thuê tài sản và tổ chức thuê tài sản kê khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản, Công ty TNHH Tư Vấn Thuế -Kế Toán Đại Thịnh Phát thống kê và gửi đến quý anh chị  một số quy định và hồ sơ kê khai như sau:

Lệ phí môn bài 2023.

–     Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau.

–     Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế.

Nhóm đối tượng Doanh thu Mức thu lệ phí môn bài
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài: Chậm nhất ngày 30/01/2023

 • Hồ sơ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế tới cơ quan thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Đối với hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10

kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán (dành cá nhân và cho tổ chức kê khai thay)

 • Đối với hồ sơ khai thuế theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay ( dành cho tổ chức kê khai thay)
 • Đối với hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay ( dành cho tổ chức kê khai thay).
 • Đối với hồ sơ khai thuế theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên (31/01) của năm dương lịch tiếp theo (dành cá nhân và cho tổ chức kê khai thay)

 

Thời hạn nộp thuế:

 • Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
 • Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

 

Hồ sơ kê khai thuế.

  • Đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp kê khai.
 • Hồ sơ khai thuế bao gồm:
 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu 03/ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ( trường hợp chưa có mã số thuế cá nhân sẽ đăng ký và chọn tờ khai này để được cấp mã số thuế cá nhân).
 • Tờ khai thuế cho thuê tài sản theo mẫu 01/TTS ban hành kèm TT40/2021/ TT-BTC ngày 01/06/2021 của bộ tài chính.
 • Mẫu 01-1/BK-TTS phụ lục bảng kê ban hành kèm TT40/2021/ TT-BTC ngày 01/06/2021 của bộ tài chính.
 • Bản sao hợp đồng thuê nhà, phụ lục hợp đồng thuê nhà ( nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng).
 • Bản sao CMND/CCCD đã công chứng của chủ nhà.
 • Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật ( trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

Nơi nộp hồ sơ khai thuế.

 • Nộp tại trang Wed: thuedientu.gdt.gov.vn
 • Hoặc nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan thuế quản lý công ty.
  • Đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuế tài sản.

Hồ sơ khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu 03/ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ( trường hợp chưa có mã số thuế cá nhân sẽ đăng ký và chọn tờ khai này để được cấp mã số thuế cá nhân).
 • Tờ khai thuế cho thuê tài sản theo mẫu 01/TTS ban hành kèm TT40/2021/ TT-BTC ngày 01/06/2021 của bộ tài chính.
 • Mẫu 01-2/BK-TTS phụ lục bảng kê ban hành kèm TT40/2021/ TT-BTC ngày 01/06/2021 của bộ tài chính.
 • Bản sao hợp đồng thuê nhà, phụ lục hợp đồng thuê nhà ( nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng).
 • Bản sao CMND/CCCD đã công chứng của chủ nhà.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế.

 • Nộp tại trang Wedsite: thuedientu.gdt.gov.vn
 • Hoặc nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan thuế quản lý công ty.

Địa điểm nộp thuế.

Người nộp thuế có thể nộp tiền vào tài khoản của kho bạc chi cục thuế quản lý tại các ngân hàng gần nhất.

Trên đây là một số thay đổi quan trọng liên quan đến kê khai , nộp thuế đối với cá nhân cho thuê bất động sản và tổ chức kê khai , nộp thuế thay có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021 , tổ chức, cá nhân nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.