Nộp báo cáo thống kê đối với cơ sở kinh doanh mỹ phẩm từ ngày 01/02/2022

Từ 01/02/2022, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm phải nộp báo cáo thống kê

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 25/2021/TT-BYT quy định về chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Theo đó các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm sẽ phải nộp báo cáo thống kê về lĩnh vực này.

  1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê

Điều 2 Thông tư 25/2021/TT-BYT quy định 04 nhóm đối tượng liên quan, thực hiện chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm, bao gồm:

(1) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

(2) Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Sở Y tế).

(3) Y tế các bộ, ngành (gọi tắt là Y tế ngành).

(4) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm (gọi tắt là cơ sở sản xuất, kinh doanh) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác thống kê lĩnh vực dược mỹ phẩm.

Như vậy, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm sẽ phải nộp báo cáo thống kê về lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Biểu mẫu và hướng dẫn về báo cáo được thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

  1. Biểu mẫu báo cáo

Các đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm nêu trên thực hiện theo mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo theo quy định như sau:

– Sở Y tế: Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo quy định tại Phụ lục I Thông tư 25/2021/TT-BYT;

– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh: Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo quy định tại Phụ lục II Thông tư  25/2021/TT-BYT, bao gồm 02 biểu mẫu:

+ Biểu 1: Giá trị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

+ Biểu 2: Giá trị sản xuất, nhập khẩu mỹ phẩm;

– Y tế ngành: Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo quy định tại Phụ lục III Thông tư 25/2021/TT-BYT;

– Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế: Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo quy định tại Phụ lục IV Thông tư 25/2021/TT-BYT.

  1. Kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê, Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:

– Báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/06 của kỳ báo cáo thống kê đó;

– Báo cáo thống kê năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của kỳ báo cáo thống kê đó;

– Báo cáo thống kê đột xuất: Trường hợp cần báo cáo thống kê đột xuất nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước của cơ quan quản lý, cơ quan yêu cầu báo cáo phải đề nghị bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ khoảng thời gian báo cáo, thời hạn nhận báo cáo và các tiêu chí báo cáo thống kê cụ thể.

  1. Đơn vị báo cáo

Đơn vị báo cáo là các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế; Y tế ngành và các cơ sở sản xuất, kinh doanh được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu báo cáo thống kê.

  1. Đơn vị nhận báo cáo và thời hạn báo cáo

– Đơn vị nhận báo cáo: Là đơn vị được ghi cụ thể trên bên phải của từng biểu mẫu, dưới dòng đơn vị báo cáo;

– Thời hạn báo cáo: Ngày nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu thống kê.

  1. Phương thức gửi báo cáo

Bằng hình thức văn bản cho đến khi Bộ Y tế thực hiện báo cáo thống kê qua phần mềm chế độ báo cáo điện tử.

Thông tư 25/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

 

Nếu như Quý Anh/Chị còn nhiều điều thắc mắc cần được giải đáp rõ hơn thì hãy liên hệ ngay với Công ty Dịch vụ Kế toán – Thuế Đại Thịnh Phát chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và có thể đưa ra những giải pháp tốt nhất cho công việc kinh doanh của Anh/Chị.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ KẾ TOÁN ĐẠI THỊNH PHÁT

Điện thoại: 0932040636- 0909557636

Email: duongngoc@ketoandaithinhphat.com

Địa chỉ: 15/6 ĐHT 08, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Thời gian: Thứ 2 – Thứ 7: 9.00 đến 16.00