KINH DOANH/BÁN HÀNG ONLINE CẦN PHẢI NỘP THUẾ TNCN THẾ NÀO?

KINH DOANH/BÁN HÀNG ONLINE CẦN PHẢI NỘP THUẾ TNCN THẾ NÀO?

Người kinh doanh/bán hàng online cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu tổng doanh thu đạt mức theo quy định. Hãy cùng Công ty TNHH Tư vấn Thuế – Kế toán Đại Thịnh Phát xem quy định về cách tính thuế TNCN khi bán hàng online dưới đây để có thể hiểu và biết được số thuế cần phải nộp là bao nhiêu khi bạn đang thực hiện kinh doanh online nhé.

  1. Đối tượng phải nộp thuế

* Người nộp thuế

Đối với người “kinh doanh/bán hàng online” thì Pháp luật thuế không có điều khoản riêng, vì “kinh doanh/bán hàng online” là một hình thức bán hàng trong đó bán hàng qua các trang mạng xã hội là phổ biến nhất. Quy định trong bài viết này chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Vậy đối tượng nào sẽ được áp dụng phương pháp khoán thuế ?

Theo khoản 1 Điều 38 Luật Quản lý thuế 2006, cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế đối với các trường hợp sau:

– Hộ/cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ.

– Hộ/cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế.

* Khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này quy định:

“Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống”.

Như vậy, cá nhân kinh doanh bán hàng online có doanh thu trong năm dương lịch lớn hơn 100 triệu đồng phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT.

 

  1. Tính thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện hình thức bán hàng online

* Căn cứ tính thuế

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

Đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán ngoài thuế thu nhập cá nhân thì phải nộp cả thuế giá trị gia tăng.

* Công thức tính thuế

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế như sau:

+ Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ doanh thu bán hàng, chi phí gia công, hoa hồng, chi phí cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

+ Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

+ Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Tỷ lệ thuế:

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%.

Như vậy, thuế TNCN phải nộp khi bán hàng online = doanh thu tính thuế X 0,5%.

Lưu ý: Cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán khai thuế khoán một năm một lần tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có địa điểm kinh doanh và không phải quyết toán thuế.

Trên đây là cách tính thuế thu nhập cá nhân khi kinh doanh bán hàng online. Theo đó, số thuế phải nộp =  doanh thu x với 0,5%. Ngoài thuế TNCN thì người bán hàng phải nộp thuế GTGT và lệ phí môn bài nếu doanh thu trong năm dương lịch lớn hơn 100 triệu đồng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ KẾ TOÁN ĐẠI THỊNH PHÁT

Điện thoại: 0932040636- 0909557636

Email: duongngoc@ketoandaithinhphat.com

Địa chỉ: 15/6 ĐHT 08, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Thời gian: Thứ 2 – Thứ 7: 9.00 đến 16.00