KÊ KHAI THUẾ TNCN, GIẢM TRỪ GIA CẢNH & GIẢM 30% THUẾ TNDN NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ TNCN, GIẢM TRỪ GIA CẢNH & GIẢM 30% THUẾ TNDN NĂM 2020

 

     Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế – Kế Toán Đại Thịnh Phát xin gửi đến quý anh chị bản tin Thông báo về việc kê khai thuế TNCN, giảm trừ gia cảnh & giảm 30% thuế TNDN năm 2020 như sau:

 

   -Căn cứ nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế; công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của tổng cục thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật của quản lý thuế.

   -Căn cứ nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc Hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

  -Căn cứ nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giá giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

  -Chi cục thuế thông báo một số nội dung mới liên quan đến kê khai thuế TNCN; mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN và giảm 30% thuế TNDN năm 2020 như sau:

 

Ảnh minh họa

  1. Kê khai thuế TNCN

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 7 nghị định 126/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định: tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế.

 

Ảnh minh họa

Trước đây: Theo quy định tại điểm a1 khoản 1 điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì không phải khai thuế.

Căn cứ Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều 8 sửa đổi quy định: Thuế TNCN thuộc loại khai thuế theo tháng. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý thì thực hiện khai theo quý với tiêu chí khai thuế theo quý là tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống ( quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ).

 

Ảnh minh họa

Căn cứ các quy định trên, kể từ ngày Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ( ngày 05/12/2020 ), các tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh hoặc không phát sinh khấu trừ thuế vẫn phải kê khai khấu trừ thuế TNCN (mẫu 05/KK-TNCN), kỳ khai thuế phải nộp được xác định từ kỳ khai thuế tháng 12/2020 hoặc quý 4/2020. Kỳ khai thuế theo tháng hay quý được xác định theo kỳ khai thuế GTGT và tiêu chí áp dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

 

                          Ảnh minh họa

  1. Mức giảm trừ gia cảnh

Căn cứ Điều 1 Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ gia cảnh nêu trên được áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN 2020, trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 sẽ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh trên khi quyết toán thuế năm 2020.

 

  1. Kê khai giảm 30% thuế TNDN năm 2020

 

Căn cứ điều 3 Nghị định 114/2020/NĐ-CP, thuế TNDN giảm 30% (Áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ) được xác định trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 kèm theo phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14.

 

Ảnh minh họa

 Riêng đối với các tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu phải khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 (chọn kỳ tính thuế “Tờ khai năm” và khai trên mẫu 04/TNDN) kèm theo Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 (mẫu phụ lục đã được hỗ trợ trên phần mềm hỗ trợ kê khai  (KTKK) mới nâng cấp từ 4.5.0).