HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN – 2023

 • Hiện nay, ngành thuế đang tăng cường đẩy mạnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc triển khai sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội. Để tìm hiểu về nội dung này, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

1. Thế nào là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền?

Máy tính tiền là thiết bị điện tử giúp hỗ trợ công việc kinh doanh với các chức năng như:  tính tiền, lưu trữ thông tin bán hàng, tra cứu,  báo cáo giao dịch, khởi tạo hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Ngoài ra, thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu điện tử, máy tính tiền có thể  kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

 

Thế nào là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền?

Theo đó, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế, Điều 1 Nghị định 41/2022/NĐ-CP, Điều 11 Nghị định 23/2020/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử.

2. Điều kiện để được áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Điều kiện để được áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Để áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tại Mục 3 Công văn 15461/CTTPHCM-TTHT năm 2022 có quy định như sau:

 • Có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử.
 • Có hạ tầng công nghệ thông tin như: máy tính hoặc thiết bị điện tử kết nối internet, email.
 • Sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử.
 • Trường hợp người nộp thuế lựa chọn hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thì ngoài các điều kiện trên, chỉ cần thay đổi phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu hóa đơn theo quy định tại Quyết định 1510/QĐ-TCT.

3. Lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền

Theo quy định, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế và có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh hóa đơn xuất ra nhiều và liên tục. Như vậy, để thuận lợi khi lập hóa đơn, người nộp thuế được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

 

Lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền

Căn cứ nội dung tại Mục 5 Công văn 15261/CTTPHCM-TTHT thì lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền như sau:

 • Giúp người bán chủ động 24/7 khi lập hóa đơn có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc liên quan đến độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn.
 • Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không bắt buộc chữ ký số.
 • Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
 • Chủ động 24/7 xử lý sai sót phát sinh trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã đcài đặt phần mềm hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế.
 • Người mua nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của ngành Thuế.
 • Cuối ngày, người nộp thuế chỉ cần chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

4. Trách nhiệm của người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền

Trách nhiệm của người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền

Khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, người bán có trách nhiệm:

 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp để đảm bảo liên tục và duy nhất.
 • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan thuế ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

Có thể thấy, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền mang đến những lợi ích cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế. Đây là một trong những mô hình chuyển đổi số doanh nghiệp, không chỉ giúp cơ quan thuế dễ quản lý mà còn giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách đơn giản hơn. Ngoài ra, việc quản lý thuế trong các lĩnh vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ sẽ trở nên minh bạch, đem lại sự công bằng về nghĩa vụ thuế giữa các loại hình kinh doanh.