HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM – NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

  • Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về nhóm ngành NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ. Đại Thịnh Phát xin mời các bạn theo dõi tiếp bài viết dưới đây nhé !!
  • Về nhóm ngành NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ sẽ bao gồm các mã ngành cấp 4 sau:

 

1. Mã ngành 3511 – Sản xuất điện

Nhóm này gồm: Việc sản xuất điện năng với số lượng lớn như hoạt động của các cơ sở sản xuất điện; bao gồm nhiệt điện, điện hạt nhân, thủy điện, tua bin khí, điêzen ….

Loại trừ: Sản xuất điện thông qua đốt rác, được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại).

35111: Thủy điện

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng nước;

35112: Nhiệt điện than

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ than đá;

35113: Nhiệt điện khí

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ khí thiên nhiên;

35114: Điện hạt nhân

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng hạt nhân;

35115: Điện gió

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng gió;

35116: Điện mặt trời

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời;

35119: Điện khác

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ các dạng năng lượng khác, chưa được phân vào đâu: sóng biển, thủy triều, diezen…

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

  • Tổng hợp

3511 – Sản xuất điện

  • Chi tiết

3511 – Sản xuất điện.  Chi tiết: Điện mặt trời

 

2. Mã ngành 3512 – Truyền tải và phân phối điện

Nhóm này gồm: Việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng.

35121: Truyền tải điện

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của các hệ thống truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối;

– Hoạt động trao đổi điện và khả năng truyền tải điện.

35122: Phân phối điện

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của hệ thống phân phối (tức là gồm có các tuyến dây, cột, đồng hồ đo và dây dẫn) vận chuyển điện từ nơi sản xuất hoặc hệ thống truyền tải đến người tiêu dùng cuối cùng;

– Bán điện cho người sử dụng;

– Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác;

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

  • Tổng hợp

3512 – Truyền tải và phân phối điện

  • Chi tiết

Phương án 1: 3512 – Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết:hoạt động mua bán điện từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng tái tạo và hoạt động truyền tải và phân phối điện khác

Phương án 2: 3512 – Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).

 

3. Mã ngành 3520 – Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

Nhóm này gồm:

– Sản xuất khí đốt, phân phối khí tự nhiên hoặc tổng hợp tới người tiêu dùng cuối cùng thông qua một hệ thống đường ống chính. Các nhà kinh doanh hoặc môi giới sắp xếp việc bán khí tự nhiên qua hệ thống phân phối do người khác điều hành cũng thuộc nhóm này.

– Các hoạt động cung cấp gas riêng biệt bằng đường ống dẫn khí, chủ yếu là khoảng cách dài, nối người sản xuất với nhà phân phối khí hoặc giữa thành thị với nông thôn được phân vào nhóm hoạt động vận tải đường ống;

Loại trừ:

– Hoạt động của các lò than cốc được phân vào nhóm 19100 (Sản xuất than cốc);

– Sản xuất các sản phẩm dầu tinh chế được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

– Sản xuất khí đốt công nghiệp được phân vào nhóm 20111 (Sản xuất khí công nghiệp);

– Bán buôn nhiên liệu khí đốt được phân vào nhóm 4661 (Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan);

– Bán lẻ gas đựng trong chai được phân vào nhóm 4773 (Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Bán thẳng nhiên liệu được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu);

– Vận chuyển gas theo đường ống (đường dài) được phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống).

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

  • Tổng hợp

3520 – Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

  • Chi tiết

3520 – Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống. Chi tiết: Nạp và triết xuất gas

 

4. Mã ngành 3530 – Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

35301: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

Nhóm này gồm:

– Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước và nước nóng để đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích khác;

– Sản xuất và phân phối không khí lạnh;

– Sản xuất và phân phối nước lạnh cho mục đích làm mát.

Loại trừ: Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc không làm thực phẩm (làm mát) được phân vào nhóm

35302 (Sản xuất nước đá).

35302: Sản xuất nước đá

Nhóm này gồm: Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc đá làm mát.

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

  • Tổng hợp

3530 – Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

  • Chi tiết

Phương án 1: 3530 – Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá. Chi tiết: – Sản xuất nước đá (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

Phương án 2: 3530 – Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá. Chi tiết: Sản xuất và phân phối nước đá

Phương án 3: 3530 – Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá. Chi tiết: sản xuất nước đá viên