ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO CHO PHÙ HỢP ?

Đặt tên Công ty hay & đúng theo luật doanh nghiệp Việt Nam cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm khi thực hiện thủ tục Thành lập mới Doanh nghiệp hoặc làm thủ tục đổi tên mới cho doanh nghiệp.

Tên Công ty không chỉ đơn giản là một cái tên chỉ thể hiện trên các văn bản pháp lý mà còn có thể tạo ra sự khác biệt giữa các công ty hoặc đối thủ cạnh tranh. Một cái tên hay, tên gây ấn tượng góp phần định hình được thương hiệu và quảng cáo, cũng là yếu tố quan trọng để khách hàng nhận diện được sản phẩm của công ty so với các đối thủ khác.

Thông thường, tên Doanh nghiệp sẽ bao gồm 3 hình thức sau

 

1. Tên Doanh nghiệp viết bằng “Tiếng Việt”

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020, Tên tiếng Việt của doanh nghiệp gồm 02 thành tố theo thứ tự sau: Loại hình doanh nghiệp + tên riêng.

Theo đó, loại hình doanh nghiệp được viết là:

– “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “Công ty TNHH” đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn;

– “Công ty cổ phần” hoặc “Công ty CP” đối với công ty Cổ phần;

– “Công ty hợp danh” hoặc “Công ty HD” đối với công ty Hợp danh;

– “Doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN”, hoặc “doanh nghiệp TN” đối với Doanh nghiệp tư nhân.

– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Như vậy, tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài cũng được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng thuộc hệ chữ La-tinh.

Ví dụ: Công Ty TNHH Đại Thịnh Phát, Trong đó “Công ty tnhh” là loại hình, “Đại Thịnh Phát” là tên riêng hoặc Công Ty Cổ phần Đại Thịnh Phát thì “Công Ty Cổ phần” là loại hình, “Đại Thịnh Phát” là tên riêng.

 

2. Tên Doanh nghiệp viết bằng “Tiếng Nước Ngoài”

1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Ví dụ: tên Doanh nghiệp được viết bằng tiếng Việt là: Công Ty TNHH Đại Thịnh Phát thì tên nước ngoài sẽ được viết là: Dai Thinh Phat Company Limited

 

3. Tên Doanh nghiệp “Viết tắt”

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Ví dụ: Công Ty TNHH Đại Thịnh Phát thì tên viết tắt sẽ được viết là: Đại Thịnh Phát hoặc Dai Thinh Phat hoặc ĐTP, Hoặc ĐTP CO.,LTD v.v…

 

4. Tên Chi nhánh, Văn Phòng Đại Diện, Địa Điểm Kinh Doanh

-Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

-Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

-Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

 

Ví dụ:

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT

Tên chi nhánh sẽ là: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT hoặc CHI NHÁNH SỐ 1,2,3,4… – CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT hoặc CỬA HÀNG… – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT hoặc KHO HÀNG HOÁ, KHO LƯU TRỮ, KHO… – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT hoặc CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT – CHI NHÁNH HCM, HN…

Tên Văn phòng đại diện sẽ là: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT, hoặc ĐIỂM GIAO DỊCH…- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT hoặc CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HCM, HN…

Tên Địa điểm kinh doanh sẽ là: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT hoặc ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1,2,3,4…- CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT hoặc CỬA HÀNG…- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT Hoặc KHO HÀNG HOÁ, KHO LƯU TRỮ, KHO…- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT hoặc CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HCM, HN….

 

4. Tên “Trùng” hoặc tên “Dễ gây nhầm lẫn”

Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

Tên dễ gây nhầm lẫn sẽ là:

  • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký trước đó
  • Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký
  • Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông
  • Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký

5. Tên Doanh Nghiệp Đặt Theo Ngành, Nghề Kinh Doanh

A. Ví dụ Doanh nghiệp hoạt động chuyên về mua bán thực phẩm, đồ dùng gia đình hoặc các sản phẩm khác…Các bạn có thể đặt tên như sau:

Công Ty TNHH Thương Mại ABCD

B. Ví dụ Doanh nghiệp hoạt động chuyên về mảng dịch vụ & cả mua bán thực phẩm, đồ dùng gia đình hoặc các sản phẩm khác…Các bạn có thể đặt tên như sau:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ABCD hoặc Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại ABCD

 

Như vậy chỉ cần đáp ứng được các điều kiện theo quy định từ 1 đến 4 nêu trên là tên Doanh nghiệp của bạn đã hợp pháp & đủ điều kiện đăng ký.

Nếu có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0932 040 636 để được tư vấn nhé !