CÓ MỘT NỖI LO MANG TÊN BÁO CÁO THUẾ

Là người quản lý doanh nghiệp, chắc hẳn bạn chẳng xa lạ gì với cụm từ “báo cáo thuế”. Vậy bạn đã nắm rõ các loại tờ khai thuế cần phải nộp định kỳ, thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế của doanh nghiệp chưa?
 Hãy cùng ĐẠI THỊNH PHÁT tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
1.Báo cáo thuế là gì?
Là hoạt động kê khai các hóa đơn GTGT/hóa đơn bán hàng đầu vào khi doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ và các hóa đơn GTGT đầu ra mà doanh nghiệp phát hành.
Là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế, để cơ quan thuế có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
–  Là nghiệp vụ kế toán thuế hàng đầu, được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên và định kỳ theo tháng hoặc theo quý.
2. Những điều bạn cần lưu ý về báo cáo thuế
–  Báo cáo thuế gồm các loại tờ khai, báo cáo chính sau:
▪️Theo tháng/quý: Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (THSDHĐ).
▪️Theo năm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN (khi phát sinh lương chi trả cho người lao động trong năm tài chính), báo cáo tài chính.
Ngoài ra, một số doanh nghiệp sẽ nộp thêm 2 tờ khai sau (theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng):
▪️Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu hoạt động ngành chịu thuế tiêu thụ đặc biệt).
▪️Tờ khai thuế nhà thầu (nếu doanh nghiệp có phát sinh thuế nhà thầu).
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
▪️Theo tháng:
Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
Ví dụ: Công ty Đại Thịnh Phát thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng, thì hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 9/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020.
▪️Theo quý:
Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý sau.
Ví dụ: Đại Thịnh Phát thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý, thì hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 3/2020 chậm nhất là ngày 31/10/2020.
▪️Theo từng lần phát sinh:
Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
▪️Hồ sơ quyết toán thuế năm:
Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Hồ sơ quyết toán năm bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo.
▪️Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hình thức hoạt động:
Chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định.
Ví dụ: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2020 thì hạn nộp chậm nhất là ngày 31/03/2021.
 Lưu ý: Thời hạn nộp báo cáo thuế cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế của doanh nghiệp. Hàng quý, tính và tạm nộp thuế TNDN (nếu có).
Nếu công ty bạn mới hoạt động, chưa có nhiều kinh nghiệm về thuế, bạn có thể tham khảo dịch vụ báo cáo thuế của Đại Thịnh Phát với chi phí tối ưu tiết kiệm nhất cho doanh nghiệp.