[Câu chuyện cuối tuần]Chú Chó Trông Nhà

Quản lý có những nguyên tắc vĩnh viễn tồn tại, nhưng không có tính cố định.

Dựa trên những hệ quy chiếu khác nhau, người ta có thể nhìn nhận nguyên tắc theo những cách khác nhau. Không phải điều gì cũng có thể áp dụng trong mọi trường hợp. Nguyên tắc về quản lý trong doanh nghiệp cũng vậy.