CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA CHÍNH PHỦ

THÔNG BÁO MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA CHÍNH PHỦ.

Đầu tiên, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ – KẾ TOÁN ĐẠI THỊNH PHÁT xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ-KẾ TOÁN ĐẠI THỊNH PHÁT suốt thời gian qua.

Với mong muốn được phục vụ Qúy khách hàng với chất lượng tốt hơn, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ – KẾ TOÁN ĐẠI THỊNH PHÁT xin thông báo đến Quý Khách hàng một số điểm lưu ý , cụ thể như sau:

Căn cứ vào Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Công ty Đại Thịnh Phát xin thông báo tóm tắt những nội dung đã được nhà nước hỗ trợ như sau :

I – HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

  • CÓ NGHĨA LÀ TRƯỜNG HỢP NÀY CÔNG TY KHÔNG CÓ TRẢ LƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN NGHỈ VIỆC

Dẫn đến:

– Công ty và người lao động không phải nộp BHXH, BHYT, BHTN trong giai đoạn này

– Quá trình tham gia BHXH, BHYT của người lao động sẽ bị gián đoạn

– Công ty sẽ không ghi phí lương trong giai đoạn này

Lưu ý: Nếu công ty và người lao động muốn duy trì thẻ BẢO HIỂM Y TẾ trong giai đoạn thì phải làm hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm để được giải quyết.

II –  GIẢM MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

  • CÓ NGHĨA LÀ: trước đây đóng BH bằng 32% mức lương tham gia BH, hiện tại giảm còn 31.5%.

III –  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC

  • CÓ NGHĨA LÀ TRƯỜNG HỢP NÀY CÔNG TY CÓ TRẢ LƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN NGHỈ VIỆC DO PHẢI ĐI CÁCH LY Y TẾ (MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG)

Dẫn đến:

– Công ty và người lao động phải nộp BHXH, BHYT, BHTN trong giai đoạn này

IV – HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

  • CÓ NGHĨA LÀ TRƯỜNG HỢP NÀY CÔNG TY ĐÃ THỎA THẬN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGHỈ LUÔN  ( CHO THÔI VIỆC)

Dẫn đến:

– Công ty và người lao động không phải nộp BHXH, BHYT, BHTN trong giai đoạn này

– Công ty sẽ không ghi phí lương

Lưu ý:

–  Phần bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ hưởng theo quy định ( Nếu đủ điều kiện)

–  Phần bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ hưởng theo quy định ( Nếu không đủ điều kiện sẽ làm hồ sơ theo dướng dẫn trên)

Trên đây là một số chính sách hỗ trợ của Chính phủ mới nhất, Công ty Kế Toán Đại Thịnh Phát tiến hành gưi mail nội dung tóm lược đến Quý Công ty để giúp quý anh chị dễ hiểu hơn

(Chi tiết về Nghị quyết xem tại đây)

Mọi thông tin cần hỗ trợ anh chị vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ – KẾ TOÁN ĐẠI THỊNH PHÁT, Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý công ty!!

Chúc quý anh chị luôn khỏe, bình an!!!