Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Mục tiêu nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Nghị quyết thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện.

Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ.

Gói 26.000 tỷ đồng được chia làm 12 chính sách hỗ trợ, bao gồm việc giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (mức đóng bằng 0% từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/6/2022); tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

Chính phủ cũng đưa ra chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, áp dụng cho các doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện như đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp, doanh thu giảm… Mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng mỗi người lao động một tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp từ 1/7 đến hết ngày 30/6/2022.

Những người tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới một tháng, tính từ 1/5 đến 31/12, được hỗ trợ mức 1,85 triệu đồng; từ một tháng trở lên mức 3,71 triệu đồng.

Lao động ngừng việc và thuộc diện phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên (từ1/5 đến 31/12) được hỗ trợ một triệu đồng.

Với người trong diện chấm dứt hợp đồng lao động do cơ sở phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch (từ 1/5 đến 31/12) được hỗ trợ 3,71 triệu đồng.

Chính phủ cũng đưa ra chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em. Theo đó, lao động thuộc các nhóm hỗ trợ nêu trên, nếu đang mang thai được hỗ trợ thêm một triệu đồng; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi cũng được hỗ trợ thêm một triệu đồng.

Trẻ em nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế được đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn; đồng thời được hỗ trợ thêm một triệu đồng trong thời gian điều trị, cách ly (từ ngày 27/4 đến 31/12).

Gói 26.000 tỷ đồng cũng hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng mỗi ngày đối với F0, thời gian hỗ trợ tối đa 45 ngày; F1 được hỗ trợ tiền ăn tương tự, song thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Chính phủ quyết định hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng mỗi người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ (giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV) trong các đơn vị sự nghiệp công lập phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch; hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề.

Hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên (từ 1/5 đến 31/12) để phòng, chống dịch được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng.

Chính sách tiếp theo của gói hỗ trợ lần này là cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải bảo đảm tiền vay, để trả lương ngừng việc đối với lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên (thời gian từ 1/5 đến 31/3/2022).

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch từ 1/5 đến 31/3/2022, khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú…, cũng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% để trả lương cho lao động.

Cuối cùng, đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số nhóm đặc thù khác, Chính phủ nêu rõ các tỉnh, thành sẽ xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng không thấp hơn 1,5 triệu đồng mỗi người hoặc 50.000 đồng mỗi ngày.