[CÂU CHUYỆN] ĐÀN GÀ CỦA PAUL

 

Khi các công ty thực hiện những thay đổi lớn, tốt nhất là không từ bỏ ngay những thứ hiện có, đặc biệt là những thứ cốt lõi mà trước đây đã sử dụng để tồn tại.Thay đổi diện mạo không thể thay đổi trái tim, và càng không thể để mình làm vật thí nghiệm cho người khác.